Tugas-Tugas Malaikat yang Wajib Diketahui Bagi Umat Islam

Pastinya tidak ada yang mengetahui secara pasti, berapa jumlah dari malaikat sesungguhnya. Hal ini dikarenakan hanya Allah yang mengetahui hal tersebut secara pasti. Diantara banyaknya jumlah malaikat yang ada, sebagai seorang muslim tentunya anda juga harus mengetahui beberapa nama malaikat secara wajib dan tugas-tugas malaikat tersebut. Tentunya hal ini juga berdasarkan dengan kitab-kitab ajaran islam.

Tugas-Tugas Malaikat Menurut Umat Islam

1. Malaikat Jibril

Malaikat Jibril, adalah malaikat yang dianggap sebagai pemimpin dari semua malaikat yang ada. Malaikat jibril juga memiliki tugas yang cukup penting, yaitu untuk menyampaikan wahyu atau tugas  dan juga mengajarkannya kepada nabi dan rasul Allah. Walaupun memang saat ini sudah tidak ada rasul dan para nabi, namun malaikat jibril tetap menyampaikan ilmunya.

Ilmu juga termasuk ke dalam salah satu jenis wahyu, dimana akan sangat penting untuk diterima semua insan Allah. Malaikat jibril juga merupakan salah satu malaikat, yang memang dianggap sebagai pemimpin.

2. Malaikat Mikail

Jika anda bertanya-tanya mengenai rezeki yang diberikan oleh Allah, maka jawabannya adalah rezeki tersebut diberikan oleh Allah SWT melalui malaikat Mikail. Nantinya malaikat Mikail juga memiliki tugas untuk dapat mengantarkan seluruh jenis rezeki kepada seluruh makhluk Allah yang ada di bumi. Mikail juga memiliki pasukan, untuk mengatur alam seperti tanaman, cuaca dan masih banyak lagi.

Baca Juga:3. Malaikat Israfil

Diantara tugas-tugas malaikat lainnya, malaikat israfil memiliki tugas untuk meniup sangkakala yang menandakan datangnya hari kiamat dan hari kebangkitan untuk seluruh manusia dan alam semesta yang ada.

4. Malaikat Munkar dan Nakir

Dua malaikat ini, memang memiliki tugas yang berbeda namun serupa. Malaikat munkar dan nakir memiliki tugas, untuk melakukan pemeriksaan amal seluruh umat manusia nantinya di alam barzakh. Nantinya seluruh amal perbuatan yang anda lakukan, akan di periksa karena sebelumnya sudah di catat. Anda juga akan diminta pertanggungjawaban untuk semua yang anda lakukan.

5. Malaikat Izrail

Tugas malaikat izrail dibagi menjadi dua, dalam hal ini malaikat izrail akan mencabut nyawa seseorang dengan dua cara sesuai dengan amal perbuatan yang dimiliki. Orang yang mati dengan amalan yang baik, maka akan dicabut nyawanya se ringan helaian bulu begitu juga sebaliknya.

6. Malaikat Raqib

Tugas dari malaikat raqib adalah, untuk mencatat semua amal Ibadah baik yang dimiliki oleh manusia semasa hidupnya. Teruslah dan banyak-banyaklah berbuat baik semasa hidup anda, agar tidak mendapat siksaan dari Allah SWT.

7. Malaikat Atid

Sebaliknya dari malaikat raqib, malaikat atid memiliki tugas untuk mencatat seluruh amal buruk yang dimiliki oleh manusia. Maka dari itu berhati-hatilah dengan seluruh perbuatan buruk yang anda lakukan selama masih hidup. Sebelum ajal menjemput nantinya.

8. Malaikat Ridwan

Malaikat ridwan memiliki tugas utama, yang mana akan menjaga pintu surga. Jika nantinya anda memiliki lebih banyak amal baik dibandingkan amal buruk, maka malaikar ridwan akan membukakan pintu surga nya untuk anda.

9. Malaikat Malik

Tugas yang dimiliki oleh malaikat malik, adalah menjaga pintu neraka. Selain itu, malaikat malik juga akan memimpin malaikat Zabaniah. Malaikat zabaniah ini, juga memiliki tugas untuk menghukum semua manusia dan menyiksanya di neraka nantinya.

Masih banyak tugas-tugas malaikat lainnya secara lengkap, yang dapat anda ketahui lebih banyak. Tentunya tugas-tugas yang dimiliki oleh malaikat ini, senantiasa agar menuntun dan mengingatkan kita semua agar senantiasa selalu berjalan di jalan Allah SWT. Ingatlah bahwa semua yang anda lakukan, akan di pertanggungjawabkan di akhirat nantinya.

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel